سی پپ (C PAP)

 

ونتیلاتور ها تجهیزاتی برای کنترل دم و بازدم تنفیب در تیپ ها و مد های مختلف بیماری های تنفسی می باشند که در بیمارستان ها و منازل قابل استفاده می باشد. در مواردی بیمار تنفسی فقط در هنگام خواب به دلایل ریوی و عضلانی سیستم تنفس دچار اختلال یا قطع کامل تنفس در یک زمان می گردد. سی پپ (CPAP) نوعی ونتیلاتور است که صرفا برای رفع این مشکل ساخته شده است و نسبت به ونتیلاتور هم حجم کمتری دارد و هم قیمت بیسار مناسب تر. این اختلال تنفسی در خواب که به اصطلاح پزشکی آپنه نامیده شده است، توسط سی پپ تنفسی رفع میگردد و دستگاه در هنگام قطع یا اختلال تنفس، از طریق ماسک و لوله رابط به بیمار اکسیژن رسانی می کند.

 

سی پپ ها در دو دسته اتوماتیک و دستی تقسیم شده اند که سی پپ ها دستی توسط پزشک معالج و میزان اختلالات تنفسی بیمار تنظیم می گردد. سی پپ ها اتوماتیک که بیشتر استفاده میشود، این اختلال را به صورت اتومات تشخیص داده و در زمان نیاز به بیمار اکسیژن رسانی می کند. دستگاه پس از چند بار تنفس بیمار الگوریم تنفسی را تشخیص داده و اتوماتیک تنظیم میگردد و اطلاعات تنفسی بیمار را به طور کامل ضیط می کند تا پزشک معالج بتواند از داده های دستگاه برای درمان بیمار استفاده کند. شرکت افرا طب با دانش مهندسی پزشکی پیشرفته خدمات مشاوره، اتنخاب و خرید دستگاه سی پپ را در سراسر کشور اراده میدهد.

 

 

دستگاه سی پپ (CPAP)

دستی و اتومات

با ملحقات کامل ماسک و لوله

نو و کارکرده سالم

آلمانی، امریکایی و ترک

 

مشاوره تخصصی جهت انتخاب سی پپ بیمار