ترالی پانسمان

 

ترالی پانسمان

 

 

برند : افرا طب

بدنه استیل سبک

چرخدار