ترازو دیجیتال

 

ترازوی امرن (omron BF511)

 

495 هزار تومان

 

دقیق و حرفه ای

جذاب همراه دسته

گارانتی ۳ ساله

 

 

 

ترازوی امرن (omron BF212)

 

295 هزار تومان

 

دقیق و هوشمند

کوچک و ظزیف

1 سال گارانتی

 

 

 

ترازوی امرن (omron hn 286)

 

185 هزار تومان

 

دقیق و بصرفه

ظریف

۳ سال گارانتی

 

 

ترازوی ای ان دی (UC502)

 

155 هزار تومان

 

قابل استفاده روی فرش و سطح شیبدار

دقت 100 گرمی

5 سال گارانتی 

 

 

ترازوی عقربه ای مطبی فرولیک

 

220 هزار تومان